Pozadí

WinFAS Vás zve na

Školení Skalský dvůr 2018

Vážení přátelé,

letošní rok je pro naši společnost přelomový. Nejenom, že jsme po více jak 25 letech změnili adresu, ale i název společnosti.

Pro změnu názvu společnosti z Organizační kanceláře s.r.o. na WinFAS software s.r.o. jsme se rozhodli především pro snadnější identifikaci na trhu, neboť většina klientů či obchodních partnerů si nás spojovala s názvem našeho produktu. Tento proces byl tudíž přirozeným vývojem naší společnosti.

Změna adresy souvisí s výstavbou vlastního sídla. K tomuto kroku jsme byli donuceni zejména z důvodu rozrůstající se společnosti a nedostatečnými kapacitami pronajatých prostor. Po několika letém procesu, který započal v roce 2015 hledáním a nákupem vhodné lokality, vypracováním projektové dokumentace a mnoha hodinách konzultací nejenom s architekty, byla v polovině letošního roku dokončena výstavba. Cílem bylo vytvořit nejenom reprezentativní prostory, ale především pro pracovníky společnosti zajistit moderní a příjemné pracovní prostředí.

Nicméně tyto zásadní změny nemění tradice, mezi které můžeme s hrdostí zařadit i každoroční setkání s Vámi, kdy při neformálním setkání zbavené nervozity a uspěchanosti můžeme lépe porozumět potřebám našich uživatelů.

S pracovníky WinFAS software
se na Vás těší

Ing. Josef Niesner
jednatel

JAK SE PŘIHLÁSIT?

KDY?

KDE?

PREZENTACE

Stránky pro přihlášení Pozvánka s přihláškou Oddělovač Podrobný harmonogram Oddělovač Web skalský dvůr Plánování trasy Oddělovač Prezentace školení
Hotel Skalský dvůr
Pozadí

©2018 WinFAS software s.r.o. |  www.winfas.cz

WinFAS software s.r.o.     Facebook WinFAS software s.r.o.